Výpověď ve zkušební době a neschopenka z důvodu těhotenství

<span>Na PPM, může mít nárok i nezaměstnaná žena, která je na Úřadu práce nebo v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání. Nárok je v případě, že je stále v ochranné době pro nárok na PPM. Ochranná doba je až 180 kalendářních dní.</span> Na PPM, může mít nárok i nezaměstnaná žena, která je na Úřadu práce nebo v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání. Nárok je v případě, že je stále v ochranné době pro nárok na PPM. Ochranná doba je až 180 kalendářních dní.

Dobrý den, prosím o radu: Otěhotněla jsem ve výpovědní lhůtě v minulém zaměstnání, kde jsem pracovala tři roky. Následně jsem měsíc pracovala na DPP a další měsíc již na HPP, kde jsem ale po třech týdnech nastoupila na neschopenku z důvodu těhotenství.

Očekávám výpověď od nového zaměstnavatele. Pokud bude neschopnost stále trvat, budu mít nárok na PPM? Podmínka 270 odpracovaných dnů je splněna a také by pro mě měla platit ochranná lhůta 180 dní z bývalého zaměstnání.

Pokud by mi byla neschopnost ukončena a musela bych se hlásit na úřad práce, budu mít stále nárok na PPM?

Moc děkuji za informace.


Výpověď ve zkušební době se obvykle nedává

Ve zkušební době, se skoro nikdy nedává výpověď. Ve zkušební době, je pracovní poměr obvykle ukončen formou okamžitého zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

To může učinit jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, v podstatě kdykoliv během zkušební doby (u zaměstnavatele je výjimka, kdy takto nesmí učinit během prvních 14 dní pracovní neschopnosti, od 15 dne už to možné je).

Ukončení pracovního poměru, by mělo mít písemnou formu, a může platit ihned, jakmile je doručeno druhé straně (nebo je možné stanovit i nějaký budoucí termín, nelze ale zpětně).

O výpověď se tedy u vás myslím nejedná. Pro výpověď jsou totiž jasně dané podmínky, včetně dvouměsíční výpovědní doby a toho, že jako těhotná výpověď dostat nemůžete (kromě několika specifických případů).

Neschopenka po skončení zaměstnání ve zkušební době

Pokud jste nyní v pracovní neschopnosti, a zaměstnavatel zruší pracovní poměr ve zkušební době (může od 15 dne vaší pracovní neschopnosti), pak se tím pro vás bezprostředně nic nemění.

Tím, že neschopenka započala během pracovního poměru, tak máte i nadále nárok na nemocenské dávky. Na ty je nárok, po dobu maximálně 380 dní. Na neschopence, tedy můžete být případně až do porodu, resp. do termínu nástupu na „mateřskou“.

O případném ukončení neschopenky, rozhoduje váš lékař, na základě vašeho zdravotního stavu.

Podmínky pro nárok na PPM

Nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) můžete mít, pokud budou splněny příslušné podmínky.

Jednak je to minimální doba účasti na nemocenském pojištění v délce alespoň 270 dní, za poslední dva roky. Posuzují se poslední dva roky, před termínem nástupu na PPM (což je v době 6 – 8 týdnů před porodem).

A dále musí být splněna podmínka, že při nástupu na PPM, jste účastníkem nemocenského pojištění (tj. například zaměstnaná), nebo že jste alespoň v ochranné době.

Ochranná doba pro nárok na PPM

Pokud jste byla těhotná již v době ukončení prvního zaměstnání (vaše původní zaměstnání, kde jste pracovala 3 roky), pak je zde po skončení tohoto zaměstnání ochranná doba 180 kalendářních dní.

Tím, že jste následně nastoupila do jiného zaměstnání, tak došlo k přerušení této ochranné doby Po skončení vašeho aktuálního zaměstnání, by ochranná doba pokračovala, přičemž se prodlouží o dobu v aktuálním zaměstnání.

Viz paragraf 15, odstavec 2, zákon o nemocenském pojištění:

(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

U zmíněné práce na DPP hraje roli, zda vám u ní vznikla účast na NP – pokud ano, pak by i DPP měla vliv na prodloužení ochranné doby, pokud ne, pak to nemá vliv.

Budu mít nárok na PPM na neschopence nebo na Úřadu práce?

Z pohledu nároku na PPM, je v zásadě jedno, jestli před porodem budete vedená jako nezaměstnaná na Úřadu práce, nebo jestli budete v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání ve zkušební době.

Podstatné je, jestli budete v době případného nástupu na PPM, stále v ochranné době pro nárok na PPM nebo ne.

V dotazu bohužel neuvádíte konkrétní termíny, kdy vám končila předchozí zaměstnání, kdy máte termín porodu, a zatím také není jisté, kdy přesně vám skončí současné zaměstnání ve zkušební době.

Myslím ale, že je poměrně velká pravděpodobnost, že byste při začátku mateřské (6 – 8 týdnů před porodem), ještě mohla být v ochranné době. Pak byste na PPM měla nárok, i jako nezaměstnaná na Úřadu práce nebo jako nezaměstnaná na neschopence.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Výpověď ve zkušební době a neschopenka z důvodu těhotenství

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna