Poradna: Příspěvek v mateřství při evidenci na ÚP

<span>Pokud jste tedy při ukončení zaměstnání již byla těhotná, pak po skončení zaměstnání „běží“ ochranná doba 180 dní.</span> Pokud jste tedy při ukončení zaměstnání již byla těhotná, pak po skončení zaměstnání „běží“ ochranná doba 180 dní.

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu, zda budu mít nárok na příspěvek v mateřství, když jsem momentálně od 19. 1. 2018 evidovaná na ÚP. Odešla jsem ve zkušební době od zaměstnavatele.

A teď jsem zjistila, že jsem těhotná a s největší pravděpodobností mě gynekolog odešle na neschopenku.

Nevím, zda budu mít na nějaké příspěvky vůbec nárok, i když jsem před tím nepřetržitě pracovala 4 roky. A nevím, zda mám tuto situaci na ÚP nahlásit hned nebo nějak čekat. Moc děkuji za radu.

S pozdravem


Odpověď: Příspěvek v mateřství při evidenci na ÚP

Dobrý den,

Pokud jste nyní nezaměstnaná, vedená v evidenci Úřadu práce, pak je poměrně pravděpodobné, že nebudete mít nárok ani na nemocenské dávky během pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství), ani následně na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství)

Nemocenské dávky po skončení zaměstnání

Pokud ukončíte zaměstnání (a je jedno jestli jste dala výpověď vy, nebo zaměstnavatel, nebo jestli byl pracovní poměr ukončen dohodou), pak zpravidla nemáte nárok na nemocenské dávky.

V době, kdy jste vedená v evidenci Úřadu práce, za vás stát nehradí nemocenské pojištění. Na nemocenské dávky by tedy nárok vznikal pouze v případě, že byste „onemocněla“ do 7 dní od ukončení posledního zaměstnání. Po skončení zaměstnání totiž běží ochranná doba 7 dní. Pokud je pracovní neschopnost zahájena do 7 dní, nárok na nemocenské dávky je. Pokud až později, pak nárok na dávky není.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 15:

(1) Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57) nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo

Peněžitá pomoc v mateřství po skončení zaměstnání

Obdobná situace je i co se týče nároku na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství). I tyto dávky spadají mezi nemocenské dávky.

Abyste měla nárok na PPM, musí být splněny dvě hlavní podmínky. Jednak je to minimální doba účasti na nemocenském pojištění, což je 270 kalendářních dní za poslední dva roky. Tuto podmínku byste zřejmě splnit mohla.

Druhou podmínkou je ale to, že v době zahájení PPM (mateřské) musíte být stále zaměstnána (resp. účastníkem nemocenského pojištění). A to v případě, že byste před porodem byla nezaměstnaná, neplatí.

Ochranná doba pro nárok na mateřskou

Je zde ale ještě jedna věc. Pokud jste byla těhotná již v době ukončení posledního zaměstnání, pak po jeho skončení je zde ochranná doba (podobně jako pro nemocenské dávky). V případě nároku na mateřskou může být tato ochranná doba až 180 dní. Pokud jste tedy při ukončení zaměstnání již byla těhotná, pak po skončení zaměstnání „běží“ ochranná doba 180 dní. A pokud by byl nárok na PPM uplatňován ještě v rámci ochranné doby, pak by nárok měl být.

Viz zákon o nemocenském pojištění, Zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 15:

(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

Je zde ale to, že ochranná doba je maximálně 180 dní, jinak její délka odpovídá tomu, jak dlouho jste byla v posledním zaměstnání, ve kterém bylo zahájeno těhotenství. Pokud jste tedy otěhotněla v zaměstnání, kde jste končila ve zkušební době, pak by délka ochranné doby odpovídala pouze délce tohoto zaměstnání.

Pokud byste ale byla těhotná již v předchozím zaměstnání, pak by celková délka ochranné lhůty mohla být oněch 180 dní.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Poradna: Příspěvek v mateřství při evidenci na ÚP

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna