Přídavky na dítě: Změna podmínek a zvýšení přídavků

<span>Nově, tedy od 1. 1. 2018, bude nárok na tuto sociální dávku, pokud průměrný příjem rodiny nepřesáhne 2,7 násobek životního minima. </span> Nově, tedy od 1. 1. 2018, bude nárok na tuto sociální dávku, pokud průměrný příjem rodiny nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.

Od 1. 1. 2018 nabude účinnosti novela zákona o státní sociální podpoře, tedy zákona číslo 117/1995 Sb. V rámci tohoto zákona se pak „řeší“ především sociální dávky, jako je rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení nebo i přídavek na dítě.

A právě přídavků na dítě se týká několik změn, které přináší tato novela zákona. Od ledna 2018 tak bude nárok na zvýšené přídavky na dítě.

Mění se i podmínky, podle kterých se posuzuje nárok na dávku a její výši. Na přídavky na dítě by tak mělo mít nárok více rodin.

V následujícím souhrnu se podíváme na změny, které se týkají přídavků na dítě, a co se od ledna 2018 změní.

POZOR: Tento článek již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro rok 2024 najdete: Kalkulačka přídavky na dítě 2024.

Zvýšení příspěvku na dítě od 1. 1. 2018

Novela zákona přináší ve vztahu k sociální dávce přídavek na dítě několik změn. Zahrnuje to zvýšení hranice příjmů, zvýšení vyplácených dávek i změny podmínek (například změna období, za které se posuzuje příjem).

Nárok na přídavky na dítě bude nově i při vyšším příjmu

Až do konce roku 2017 platí, že na přídavky na dítě má nárok „rodina“ (resp. společně posuzované osoby, což nemusí být nutně vždy jen „rodina“ v příbuzenském slova smyslu), pokud jejich průměrný měsíční příjem za rozhodné období nepřesahuje 2,4 násobek životního minima. Viz Kalkulačka pro výpočet životního minima 2017.

Nově, tedy od 1. 1. 2018, bude nárok na tuto sociální dávku, pokud průměrný příjem rodiny nepřesáhne 2,7 násobek životního minima. V reálné praxi to může znamenat, že řada rodin, tak nově bude mít nárok, i když dosud kritéria pro přiznání této dávky nesplňovaly.

Jen pro orientační představu jak je to se zvýšením hranice příjmů, při kterých je nárok na přídavky na děti:

Matka samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků:

 • Životní minimum (nemění se) je 4880 Kč
 • Do 31. 12. 2017 je nárok na přídavek na dítě, pokud příjem nepřekračuje 11 712 Kč
 • Od 1. 1. 2018 bude nárok na přídavek na dítě, pokud příjem nepřekročí 13 176 Kč

Matka samoživitelka se dvěma dětmi (3 a 8 roků):

 • Životní minimum (nemění se) je 7020 Kč
 • Do 31. 12. 2017 je nárok na přídavky na dítě, pokud příjem nepřekračuje 16 848Kč
 • Od 1. 1. 2018 bude nárok na přídavky na dítě, pokud příjem nepřekročí 18 954 Kč

Rodina dva dospělí a dvě děti (5 a 7 roků):

 • Životní minimum (nemění se) je 9850 Kč
 • Do 31. 12. 2017 je nárok na přídavky na dítě, pokud příjem nepřekračuje 23 640 Kč
 • Od 1. 1. 2018 bude nárok na přídavky na dítě, pokud příjem nepřekročí 26 595 Kč

Za jaké období se posuzují příjmy pro nárok na přídavky na dítě

Aktuálně se příjem, který rozhodoval o nároku na přídavky na dítě, posuzoval za předchozí kalendářní rok. V období říjen 2016 až září 2017 se posuzovaly příjmy za kalendářní rok 2015. Od října 2017 by se podle původních podmínek posuzoval příjem za kalendářní rok 2016.

To se ale také mění. Namísto kalendářního roku, se nově bude posuzovat příjem pouze za předchozí kalendářní čtvrtletí. Tedy v říjnu 2017 by se pro nárok na přídavky na dítě posuzoval příjem za období červenec 2017 až září 2017.

Tato změna by měla lépe odrážet aktuální majetkové (příjmové) poměry v rodině. Doposud totiž na přídavky nebyl nárok, i když třeba příjem rodiny podstatně klesnl, protože v minulosti byl vyšší příjem. Nově se případný propad (nebo naopak zvýšení) příjmů projeví rychleji – již v dalším kalendářním čtvrtletí.

Od 1. 1. 2018 bude nárok i na zvýšení přídavky na dítě

Novela zákona také zavádí dvě různé „sazby“ přídavků na dítě. Zůstává zachována původní výše této sociální dávky – ta platí i nadále (stejná jako v předchozích několika letech):

 • Dítě do 6 roků = 500 Kč měsíčně
 • Dítě 6 – 15 roků = 610 Kč měsíčně
 • Dítě 15 – 26 roků = 700 Kč měsíčně

Při splnění určitých podmínek ale bude nárok na zvýšené přídavky. A to o 300 Kč měsíčně, tedy:

 • Dítě do 6 roků = 800 Kč měsíčně
 • Dítě 6 – 15 roků = 910 Kč měsíčně
 • Dítě 15 – 26 roků = 1000 Kč měsíčně

Kdo bude mít nárok na zvýšení přídavky na dítě?

Velmi zjednodušeně se dá říci, že nárok na zvýšené přídavky na dítě bude mít ten, kdo pracuje, nebo dostává nějaký „podobný“ příjem, jako je výplata.

Konkrétně je požadováno, aby alespoň jedna ze společně posuzovaných osob (tedy například jeden z rodičů), měla v každém měsíci, ve sledovaném období (předchozí kalendářní čtvrtletí), příjem z výdělečné činnosti (zaměstnání, podnikání, brigáda apod.) alespoň ve výši 3410 Kč (ve výši životního minima jednotlivce).

Nebo aby měl alespoň jeden z rodičů (jedna ze společně posuzovaných osob) v daném období některý z příjmů jako jepodpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky v pracovní neschopnosti, příspěvek na péči o osobu do věku 18 roků, nebo některou z důchodových dávek (například invalidní důchod, starobní důchod apod.).

Pokud bude splněna výše uvedená podmínka v každém z 3 sledovaných měsíců – tedy příjem z výdělečné činnosti nejméně 3410 Kč, nebo jiný příjem, který je uvedený v zákonu, pak je nárok na vyšší přídavky na dítě. Pokud by tato podmínka splněna nebyla, pak je nárok pouze na nižší přídavky.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Přídavky na dítě: Změna podmínek a zvýšení přídavků

Diskuse: 3
 • Custom avatar ellis

  jak se bude posuzovat příjem, když jako vedlejší mám ještě osvč

 • Custom avatar ivet

  Chápu dobře,že budu dokladovat každé čtvrtletí příjem?

 • Custom avatar Jarka Říhová

  Prosím o sdělení, jaký vliv má na výplatu již přiznaných dávek vyplácených v roce 2017 (doložené rozhodné období rok 2015) matce samoživitelce skutečnost, že se v roce výplaty (2017) provdala.
  V říjnu 2017 již o další dávky nežádala, přestože v roce 2016 byla ještě samoživitelka, ale vzhledem k novele zákona již žádost nepodávala.
  Děkuji za odpověď

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna